Tildeling 2020

Stiftinga Idrettsfond Sogn og Fjordane har no gjort si tildeling av midlar for 2020. 

Totalt kom det inn 53 søknadar til Stiftinga i denne søknadsrunden. 

Følgande tildelingar er gjort:

Unge utøvarar 16 - 19 år:

Stiftinga gjorde vedtak om å tildele 11 stipend à kr. 10 000 per stk. 

Følgande har fått stipend:

August Kalstad, Volleyball 
Brage Naustdal, Fotball 
Gunn Kristi Tvinnereim, Skiskyting 
Jakob Stavang Stubhaug, Golf 
Johannes Årdal, Ski - Hopp 
Leander Høyvik, Fotball 
Maren Hjelmeset Kirkeeide, Skiskyting 
Mathias R Dale, Friidrett 
Sindre Sætren Myklebust, Ski - Alpint 
Steffen Melheim, Friidrett 
Trym Dalset Lødøen, Ski - Randone


Det kom totalt 31 søknadar med utøvarar frå 10 ulike idrettar.


Paraidrett:

Stiftinga gjorde vedtak om å tildele midlar til følgjande 7 tiltak i regi av særkrins eller idrettslag: 

Florø SK handball 15 000,-
Førde IL 10 000,-
Hafslo IL 5 000,-
Hyllestad IL 25 000,-
NFF Sogn og Fjordane 15 000,-
NHF Region Vest 20 000,-
Sogndal IL 10 000,-

Total tildelingssum kr. 100 000,- 

Barne- og ungdomsidrett:

Stiftinga gjorde vedtak om å tildele midlar til følgjande 11 tiltak i regi av særkrins eller idrettslag:

Breimsbygda IL 7 500,- 
Eid IL 10 000,-
Florø SK handball 20 000,-
Naustdal køyre- og rideklubb 5 000,- 
NFF Sogn og Fjordane 50 000,-
NHF Region Vest 20 000,-
Sogn og Fj. Orienteringskrins 20 000,- 
Sogn og Fj. Skiskyttarkrins 30 000,-
Sogndal IL 20 000,-
Sogndal IL O-gruppa 10 000,- 
Vevring Taekwondo-klubb 20 000,-

Total tildelingssum er kr. 212 500,-


Utlysing 2020

Søknadsfrist 15.05.2020

Stiftinga Idrettsfond Sogn og Fjordane vil i 2020 dele ut idrettsstipend og støtte til tiltak for barn/ungdom og paraidrett.

Det er særkrinsar/regionar, idrettsråd, idrettslag og særidrettsgrupper i regionane Nordfjord, Sunnfjord og Sogn, samt unge utøvarar (16-19 år), som representerer idrettslag i regionane Nordfjord, Sunnfjord og Sogn i idrettar og greiner som er tilslutta Norges Idrettsforbund, som kan søke på midlane.

Det er tre kategoriar ein kan søkje på:

· Stipend til unge idrettsutøvarar 16-19 år

· Støtteordning til barne- og ungdomsidrett

· Støtteordning til paraidrett

For idrettsstipend er det den enkelte utøvar sjølv som søkjer, men organisasjonsledda må gjere aktuelle kjend med ordninga og gjeldande søknadsfrist. 
For støtteordninga til barne- og ungdomsidrett og paraidrett er det organisasjonsledda som søkjer. 

Vedtak om tildeling av midlane og annonsering av tildelte midlar vert gjort innan 15. juni 2020.

Eventuelle spørsmål rettast til Stiftinga Idrettsfond Sogn og Fjordane på epost: soknad@idrettsfondsf.no, eventuelt telefon til leiar av Stiftinga, Cecilie Thaule Løvlid, tlf. 91848804. Utfylt og signert søknadsskjema sendast elektronisk til same e-postadresse.

Sjå heile utlysingsbrevet her

Historikk


På Sogn og Fjordane idrettskrins sitt ekstraordinære idrettskrinsting 09.11.19 blei det vedteke å slå seg saman med Hordaland Idrettskrets til Vestland idrettskrets frå 01.01.20. Det blei òg vedteke at Sogn og Fjordane Idrettskrins og Hordaland Idrettskrets skulle gå inn med lik eigenkapital.

Sogn og Fjordane Idrettskrins hadde høgare eigenkapital enn Hordaland Idrettskrets pr. 31.12.19.

Det blei vidare vedteke at det skulle opprettast ei stifting som skal forvalte dei overskytande midlane.

Stiftinga "Idrettsfond Sogn og Fjordane" vart stifta 21.11.19 av styret i Sogn og Fjordane Idrettskrins.

Stiftinga blei tilført totalt kr. 4.430.407,- i kapital.