Utlysing 2020

Søknadsfrist 15.05.2020

Stiftinga Idrettsfond Sogn og Fjordane vil i 2020 dele ut idrettsstipend og støtte til tiltak for barn/ungdom og paraidrett.

Det er særkrinsar/regionar, idrettsråd, idrettslag og særidrettsgrupper i regionane Nordfjord, Sunnfjord og Sogn, samt unge utøvarar (16-19 år), som representerer idrettslag i regionane Nordfjord, Sunnfjord og Sogn i idrettar og greiner som er tilslutta Norges Idrettsforbund, som kan søke på midlane.

Det er tre kategoriar ein kan søkje på:

· Stipend til unge idrettsutøvarar 16-19 år

· Støtteordning til barne- og ungdomsidrett

· Støtteordning til paraidrett

For idrettsstipend er det den enkelte utøvar sjølv som søkjer, men organisasjonsledda må gjere aktuelle kjend med ordninga og gjeldande søknadsfrist. 
For støtteordninga til barne- og ungdomsidrett og paraidrett er det organisasjonsledda som søkjer. 

Vedtak om tildeling av midlane og annonsering av tildelte midlar vert gjort innan 15. juni 2020.

Eventuelle spørsmål rettast til Stiftinga Idrettsfond Sogn og Fjordane på epost: soknad@idrettsfondsf.no, eventuelt telefon til leiar av Stiftinga, Cecilie Thaule Løvlid, tlf. 91848804. Utfylt og signert søknadsskjema sendast elektronisk til same e-postadresse.

Sjå heile utlysingsbrevet her

Historikk


På Sogn og Fjordane idrettskrins sitt ekstraordinære idrettskrinsting 09.11.19 blei det vedteke å slå seg saman med Hordaland Idrettskrets til Vestland idrettskrets frå 01.01.20. Det blei òg vedteke at Sogn og Fjordane Idrettskrins og Hordaland Idrettskrets skulle gå inn med lik eigenkapital.

Sogn og Fjordane Idrettskrins hadde høgare eigenkapital enn Hordaland Idrettskrets pr. 31.12.19.

Det blei vidare vedteke at det skulle opprettast ei stifting som skal forvalte dei overskytande midlane.

Stiftinga "Idrettsfond Sogn og Fjordane" vart stifta 21.11.19 av styret i Sogn og Fjordane Idrettskrins.

Stiftinga blei tilført totalt kr. 4.430.407,- i kapital.